Publikācijas: Daiga Straupeniece

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Substantīvu piedēkļu -el- un -ēn- lietojums Būtiņģes un Sventājas latviešu valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2022
2 Piemares ļaudis un likteņi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Ieva Ozola, Brigita Bušmane, Gita Vanaga, Daiga Straupeniece, Krišs Kapenieks, Anita Helviga, Vēsma Lēvalde, Anda Kuduma, Inta Dišlere 2021
3 Sventājas bibliotēka Lietuvā: vēsture, grāmatas un latvietība. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2021
4 Ethnoculture Characteristics of the Baltic Nations in Turkestan (1867–1924) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece, Sherzodjon Choriev 2020
5 Ethnoculture of The Baltic Nation in Turkestan (1867–1917) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece, Sherzodjon Choriev 2020
6 Par kādu žemaišu konstrukciju ar verbu ļubēt Sventājas latviešu valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2020
7 Personvārdi Būtiņģes un Sventājas latviešu dzimtās XX–XXI gadsimtā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2020
8 Kuršu kultūras biedrības vadītājs Miķelis Balčus: personība un darbi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2019
9 Lingvistiskās īpatnības Būtiņģes un Sventājas teicējas XX gadsimta 60. gadu vēstulēs Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2019
10 Floras leksikas dinamika Sventājas izloksnē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2018
11 Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Daiga Straupeniece 2018
12 Faunas leksikas dinamika Sventājas izloksnē: putni un kukaiņi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2017
13 Latviešu valodas situācija Lietuvas pierobežā: anketēšanas rezultāti par Sventājas izloksni Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2017
14 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017