Publikācijas: Daiga Straupeniece

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Kuršu kultūras biedrības vadītājs Miķelis Balčus: personība un darbi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2019
2 Lingvistiskās īpatnības Būtiņģes un Sventājas teicējas XX gadsimta 60. gadu vēstulēs Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2019
3 Floras leksikas dinamika Sventājas izloksnē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2018
4 Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Daiga Straupeniece 2018
5 Faunas leksikas dinamika Sventājas izloksnē: putni un kukaiņi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2017
6 Latviešu valodas situācija Lietuvas pierobežā: anketēšanas rezultāti par Sventājas izloksni Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2017
7 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017