Publikācijas: Monogrāfija

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 A comprehensive review of sports training: historical perspective and open questions -nav- Monogrāfija Antonio Cicchella 2020
2 Latviešu dziedināšanas tradīcija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Ieva Ančevska 2020
3 Makroekonomika: teorija un prakse Vadībzinātņu institūts (VZI) Monogrāfija Veronika Bikse 2020
4 Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls Izglītības zinātņu institūts (IZI) Monogrāfija Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
5 Valodu apguve: problēmas un perspektīva, XVI : zinātnisko rakstu krājums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Diāna Laiveniece 2020
6 Core Hardness and Microstructure Prediction in Any Steel Part Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Monogrāfija Šarifs Guseinovs, Nikolai Kobasko, Jānis Rimšāns 2019
7 Izglītības vadība Latvijā: vēsture un attīstība -nav- Monogrāfija Oskars Zīds 2019
8 Komunikācija. Teorija un prakse Vadībzinātņu institūts (VZI) Monogrāfija Sandra Veinberga 2019
9 Latvieši Brazīlijā. Vārpas kolonija -nav- Monogrāfija Nora Vilmane 2019
10 No nacionālā romantisma uz simbolismu: jauna paradigma 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literatūrā -nav- Monogrāfija Benedikts Kalnačs 2019
11 Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā -nav- Monogrāfija Zanda Gūtmane 2019
12 Training strength and endurance in sports: historical perspective and open questions -nav- Monogrāfija Antonio Cicchella 2019
13 VIRTUALITIES AND REALITIES. New Experiences, Art and Ecologies in Immersive Environments -nav- Monogrāfija Rasa Šmite, Raitis Šmits 2019
14 Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Benita Laumane 2019
15 Biruta Petre "Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi. Lietvārdi" -nav- Monogrāfija Biruta Petre 2018
16 Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Daiga Straupeniece 2018
17 Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi: Lietvārdi -nav- Monogrāfija Biruta Petre 2018
18 Problems of and Perspectives on Language Acquisition. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Diāna Laiveniece 2018
19 Profesionālā pilnveide sociālajā darbā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Monogrāfija Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semjonova, Andra Strautiņa, Irina Strazdiņa 2018
20 Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā. Monogrāfija. Rīga: Zinātne, 2018 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Dace Markus 2018
21 "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā." Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Vēsma Lēvalde 2017
22 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017
23 Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Edgars Lāms 2017
24 Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Monogrāfija Arturs Medveckis 2017
25 Kvalitātes nodrošināšanas vadība Vadībzinātņu institūts (VZI) Monogrāfija Daina Vasilevska 2017
  • 1
  • 2