Publikācijas: Monogrāfija

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Core Hardness and Microstructure Prediction in Any Steel Part Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Monogrāfija Šarifs Guseinovs, Nikolai Kobasko, Jānis Rimšāns 2019
2 Izglītības vadība Latvijā: vēsture un attīstība -nav- Monogrāfija Oskars Zīds 2019
3 Komunikācija. Teorija un prakse Vadībzinātņu institūts (VZI) Monogrāfija Sandra Veinberga 2019
4 Latvieši Brazīlijā. Vārpas kolonija -nav- Monogrāfija Nora Vilmane 2019
5 No nacionālā romantisma uz simbolismu: jauna paradigma 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literatūrā -nav- Monogrāfija Benedikts Kalnačs 2019
6 Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā -nav- Monogrāfija Zanda Gūtmane 2019
7 Training strength and endurance in sports: historical perspective and open questions -nav- Monogrāfija Antonio Cicchella 2019
8 VIRTUALITIES AND REALITIES. New Experiences, Art and Ecologies in Immersive Environments -nav- Monogrāfija Rasa Šmite, Raitis Šmits 2019
9 Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Benita Laumane 2019
10 Biruta Petre "Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi. Lietvārdi" -nav- Monogrāfija Biruta Petre 2018
11 Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Daiga Straupeniece 2018
12 Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi: Lietvārdi -nav- Monogrāfija Biruta Petre 2018
13 Problems of and Perspectives on Language Acquisition. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Diāna Laiveniece 2018
14 Profesionālā pilnveide sociālajā darbā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Monogrāfija Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semjonova, Andra Strautiņa, Irina Strazdiņa 2018
15 Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā. Monogrāfija. Rīga: Zinātne, 2018 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Dace Markus 2018
16 "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā." Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Vēsma Lēvalde 2017
17 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017
18 Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Edgars Lāms 2017
19 Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Monogrāfija Arturs Medveckis 2017
20 Kvalitātes nodrošināšanas vadība Vadībzinātņu institūts (VZI) Monogrāfija Daina Vasilevska 2017
21 Mūzikas terapija I: pētniecība, pieredze, prakse -nav- Monogrāfija Mirdza Paipare 2017
22 The Language Situation in Latvia: 2010-2015. A sociolinguistic study. (Valodas situācija Latvijā: 2010–2015. Sociolingvistisks pētījums.).Scientific Editor: L. Lauze Editor-in-Chief: G. Kļava Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Ina Druviete, Valts Ernštreits, Kerrtu Kibbermann, Gunta Kļava, Evija Kļave, Indra Lapinska, Linda Lauze, Dite Liepa, Solvita Pošeiko, Inese Šūpule 2017
23 The Practical Implementation of the Voice Evaluation Protocol (Practicka implementace hlasoveho hodnoticiho protokolu ve vyšetreni) -nav- Monogrāfija Baiba Trinīte 2017
24 Zinātniskā monogrāfija "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā." Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Vēsma Lēvalde 2017