Publikācijas: Liene Markus-Narvila

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 REĢIONĀLISTIKAS PĒTĪJUMI TOPOŠO SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBAI: DIENVIDKURZEMES POTENCIĀLS Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola 2021
2 Valoda. Laiks. Lejaskurzeme Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Ieva Ozola, Liene Markus-Narvila 2021
3 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017
4 Ceļojums Bārtas valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola 2017