Publikācijas: Anita Helviga

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Expectations of the Latvian Dictionary Users on the Ideal Terminological Dictionary Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Elīna Peina, Anita Helviga 2022
2 Galvenie problēmjautājumi projekta pētījuma "Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca" īstenošanās sākumposmā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga, Diāna Laiveniece 2022
3 Izaicinājumu un meklējumu laiks iespēju izteikšanā, satura un formas atklāsmē. Priekšvārds Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anita Helviga 2022
4 Latviešu valodas elektroniskā rokasgrāmata - didaktikas un tehnoloģiju korelācija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga, Diāna Laiveniece, Ilze Auziņa 2022
5 Unerstanding the Concept of Health Literacy in the Educational Environment: A Pilot Study Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Kravale, Anita Helviga, Diāna Laiveniece 2022
6 2020. gada otrais pusgads Kurzemes Humanitārajā institūtā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anita Helviga 2021
7 Jaunvārdu pētniecības problemātika mūsdienu leksikoloģijā un leksikogrāfijā: Latvijas un Lietuvas pieredze Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Elza Ozola, Anita Helviga 2021
8 Latviešu valodniecības un literatūrzinātnes terminoloģijas saskares punkti. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Anita Helviga 2021
9 Matīss Vītiņš (1795-1861) Ezerē un Purmsātos - skolotājs, rakstnieks un pirmais latviešu žurnālists Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2021
10 Piemares ļaudis un likteņi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Ieva Ozola, Brigita Bušmane, Gita Vanaga, Daiga Straupeniece, Krišs Kapenieks, Anita Helviga, Vēsma Lēvalde, Anda Kuduma, Inta Dišlere 2021
11 Some Aspects of the Development of Contemporary Latvian Terminography: Challenges, Solutions, Opportunities Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Elīna Peina, Anita Helviga 2021
12 Ieskats latviešu fokloristikas terminoloģijas attīstībā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2020
13 Mācību grāmata kā nozīmīgs terminoloģijas resurss: Luda Bērziņa „Ievads latviešu tautas dzejā” (1940) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2020
14 Nozares terminoloģija ārpus nozares un ārpus terminoloģijas Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2020
15 Par kādu folkloristikas terminu resursu laikmeta un nozares kontekstā: Latviešu valodas Terminoloģijas komisijas 8. biļetena (1956) materiāls Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2020
16 Zeigma – viens no mazāk zināmajiem tropu veidiem: nosaukums, skaidrojums, piemēri / Zeugma - a Less Known Kind of Tropes: Denomination, Explanation, Examples Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2020
17 Daiļliteratūras lappuses Kurzemes reģionālajā periodikā 20. gadsimta otrajā pusē: Liepājas pilsētas un rajona piemērs Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2019
18 Tropu skaidrojums latviešu stilistikā, leksikogrāfijā, literatūrzinātnē / Explanation of Tropes in Latvian Stylistics, Lexicography and Literary Theory Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2019
19 Vārda "episks" nozīmes transformācija mūsdienu latviešu valodā. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2019
20 Eposa un ar to saistīto jēdzienu nosaukumi latviešu terminoloģijas attīstības gaitā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2018
21 Leksikogrāfija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2018
22 Literatūrzinātnes termina "ziņģe" evolūcija kopš Gotharda Frīdriha Stendera laikiem Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2018
23 Norāde par vārda terminoloģisko funkcionalitāti latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2018
24 Terminoloģija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2018
25 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 22 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Edgars Lāms 2017
  • 1
  • 2