Nosaukums oriģinālvalodā
Tropu skaidrojums latviešu stilistikā, leksikogrāfijā, literatūrzinātnē / Explanation of Tropes in Latvian Stylistics, Lexicography and Literary Theory
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
LU Latviešu valodas institūta žurnāls Linguistica Lettica
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
Autori
Projekts
VPP Latviešu valoda
DOI, ISBN, ISSN
DOI www.lulavi.lv/zurnals-linguistica-lettica, ISSN 1407-1932