Publikācijas: Edgars Lāms

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Alberta Caunes pilskalnu poēzija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2019
2 Īsprozas ceļi un strupceļi 21. gadsimta latviešu literatūrā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2019
3 Liepājas literārā asinsaina: Fragmentēti vērojumi, 2017–2019 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāms 2019
4 Liepājas vēja vēstis [Rakstu cikls] Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāms 2019
5 Literatūra un kultūra laikmetu krustcelēs / Literature and culture at the crossroads of eras Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2019
6 Kultūrprocesu daudzveidība. Tradīciju un novatorisma krustpunkti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2018
7 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 22 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Edgars Lāms 2017
8 Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Edgars Lāms 2017
9 Olafa Gūtmaņa dzejas varoņa dažādās lomas un identitātes Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2017
10 Padomju laiku lauku dzīves šķērsgriezums Ērika Hānberga prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāms 2017