Publikācijas: Sigita Ignatjeva

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Valoda Artura Heniņa vēsturiskajos romānos: teksta arhaizācija un stilizācija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2022
2 Kurzemes kultūras enciklopēdiskā vārdnīca: koncepcija, īstenošana, digitalizēšana Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma, Sigita Ignatjeva, Sandra Okuņeva 2021
3 Tulkojumstilistikas problēmu risinājumi pastišā un parodijā: Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" tulkojums latviešu valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Promocijas darbs Sigita Ignatjeva 2021
4 Zinātnes valoda Džeimsa Džoisa pētniecībā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2021
5 Daži antroponīmi un zoonīmi Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" latviešu un krievu tulkojumos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2019
6 Jauns "Mazā prinča" tulkojums: risks, greznība un teksta izjūta. Saruna ar tulkotāju Astru Skrābani -nav- Citas publikācijas Sigita Ignatjeva 2019
7 Džeimsa Džoisa vasaras skola Dublinā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Sigita Ignatjeva 2018
8 Literatūras un valodas vēsture tulkojumā: "Hēlija vēršu" tulkošanas dažādās stratēģijas Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2018
9 Senatnīguma imitācija Džeimsa Džoisa pastišu un parodiju tulkojumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2018
10 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 22 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Edgars Lāms 2017
11 Comprehension and use of the literary terms "pastišs" (pastiche) and "parodija" (parody) in Latvian literary studies Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga, Sigita Ignatjeva 2017
12 Dublinas 20. gadsimta sākuma slenga atveidojums Dž. Džoisa romāna "Uliss" tulkojumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2017
13 Mirdza Ķempe - tulkotāja: Salut au Monde! Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sigita Ignatjeva 2017
14 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017