Publikācijas: Nora Vilmane

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Latvieši Brazīlijā. Vārpas kolonija -nav- Monogrāfija Nora Vilmane 2019
2 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017