Publikācijas: Karīna Krieviņa

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Look at the Graves!: Cemeteries as Guided Tourism Destinations in Latvia Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anna Elizabete Griķe, Solvita Berra, Karīna Krieviņa 2022
2 Personvārdi Nīcas pagasta Verbeļu kapu piemiņas zīmju uzrakstos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa 2021
3 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017
4 Bārtas kapsētvide kultūrvēsturiskajā skatījumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa 2017
5 Bārtas kultūrvēsturiskās personības: spēkavīrs Jānis Zauls (1906-1989) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa, Evita Ķuda 2017
6 Bārtas ļaudis vēstures atmiņu mozaīkās Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa 2017
7 Ceļa motīva simboliskās un filozofiskās atklāsmes Olafa Gūtmaņa dzejā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa 2017
8 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017