Publikācijas: 2017

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā." Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Vēsma Lēvalde 2017
2 1991.gada janvāra barikāžu notikumu atspoguļojums laikrakstā „Kurzemes Vārds” (1991 – 2001) -nav- Zinātniskais raksts Ārija Kolosova 2017
3 A productive learning model in the debating process Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
4 Adaptation to climate change in the Baltic see region: management aspects of flood as the consequences of climate change. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola, Baiba Rivža, Ilga Zilniece 2017
5 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 22 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Edgars Lāms 2017
6 Analysis of the Demand for Distance Education at Eastern and Central European Higher Education Institutions Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Vilija Alekneviciene, Agnieszka Parlińska, Tatjana Pivac, Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2017
7 Analysis of the factors affecting development of the maritime territories of Latvia. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola 2017
8 Ar dziedināšanu saistītie vārdi K. Karuļa “Latviešu etimoloģijas vārdnīcā" Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
9 Articulation accuracy in monolingual Latvian-speaking preschoolers: results of a large-scale population study Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Roberts Darģis, Martin Krämer, Dace Markus, Olga Urek 2017
10 Aspects of Social Work Professional Ethics in The Context of Interagency Collaboration in Latvia Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Svetlana Lanka, Lāsma Latsone, Vinita Vītola 2017
11 Atmiņu ekshumācija Enes Mihkelsones romānā „Mēra kaps” un Noras Ikstenas romānā „Mātes piens” -nav- Zinātniskais raksts Zanda Gūtmane 2017
12 Atskaņu nosaukumi latviešu literatūrzinātnē - sazarotība, sinonīmiskums un variatīvums terminoloģiskajā aspektā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2017
13 Atvainošanās frāzes mutvārdu saziņā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2017
14 Augšzemnieku dialekta pazīmes latviešu bērnu valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Lidija Leikuma, Dace Markus 2017
15 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017
16 Bārtas kapsētvide kultūrvēsturiskajā skatījumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa 2017
17 Bārtas kultūrvēsturiskās personības: spēkavīrs Jānis Zauls (1906-1989) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa, Evita Ķuda 2017
18 Bārtas ļaudis vēstures atmiņu mozaīkās Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa 2017
19 Bārtas mājvārdi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Benita Laumane 2017
20 Bērnu audzināšanas grūtību tendences ģimenē un pirmsskolā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane 2017
21 Ceļa motīva simboliskās un filozofiskās atklāsmes Olafa Gūtmaņa dzejā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa 2017
22 Ceļojums Bārtas valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola 2017
23 CHEMICALLY SAFE ENVIRONMENT AS A GUARANTEE OF SCHOOLCHILDREN'S HEALTH Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Olga Glikasa, Ludmila Karule, Helēna Vecenāne 2017
24 Cinelabyrinth: The Pavilion of Forking Paths -nav- Zinātniskais raksts Chris Hales 2017
25 Comprehension and use of the literary terms "pastišs" (pastiche) and "parodija" (parody) in Latvian literary studies Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga, Sigita Ignatjeva 2017