Publikācijas: Ieva Ančevska

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Ārstniecības augi un dziedināšana laika un valdošās varas kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2019
2 Augu dziedinošo īpašību raksturojums latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2019
3 “Forschungen der lettischen Heiltradition: die interdisziplinären Aspekte“ Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Ieva Ančevska 2018
4 Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Promocijas darbs Ieva Ančevska 2018
5 Maģiskās un rituālās darbības latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2018
6 Veseluma un veselīga dzīvesveida vērtības folklorā un tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2018
7 Ar dziedināšanu saistītie vārdi K. Karuļa “Latviešu etimoloģijas vārdnīcā" Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
8 Dzīvā tradīcija – dziedināšana Dundagas apkaimē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
9 Latviešu dziedināšanas tradīcija mūsdienu pētījumu kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
10 Ūdens latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
11 Vārdošana latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017