Publikācijas: Ieva Ančevska

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Liepājas Universitātes folkloras krājuma veidošanās, apstrāde un digitālā pieejamība Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2022
2 Pateicības izpausmes folklorā psiholoģiskā kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2021
3 Dziedinošās darbības un to veicēji folkloras un valodas liecībās Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2020
4 Latviešu dziedināšanas tradīcija Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Ieva Ančevska 2020
5 Lebendiger Heilort in Lettland Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2020
6 Ārstniecības augi un dziedināšana laika un valdošās varas kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2019
7 Augu dziedinošo īpašību raksturojums latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2019
8 “Forschungen der lettischen Heiltradition: die interdisziplinären Aspekte“ Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Ieva Ančevska 2018
9 Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Promocijas darbs Ieva Ančevska 2018
10 Maģiskās un rituālās darbības latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2018
11 Veseluma un veselīga dzīvesveida vērtības folklorā un tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2018
12 Ar dziedināšanu saistītie vārdi K. Karuļa “Latviešu etimoloģijas vārdnīcā" Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
13 Dzīvā tradīcija – dziedināšana Dundagas apkaimē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
14 Latviešu dziedināšanas tradīcija mūsdienu pētījumu kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
15 Ūdens latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017
16 Vārdošana latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2017