Publikācijas: 2018

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 "Lēnā" māksla, tomātu audzēšana un ilgtspēja -nav- Citas publikācijas Maija Demitere 2018
2 “Forschungen der lettischen Heiltradition: die interdisziplinären Aspekte“ Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Ieva Ančevska 2018
3 „Vēl taigas grāmatu lasu”: Olafa Gūtmaņa Sibīrijas pieredzes fenomens Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2018
4 Analysis of eco-innovation trends and development opportunities in Latvia Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Inese Lūsēna-Ezera, Baiba Rivža 2018
5 Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2018
6 Atvērtā laboratorija, Virtuves sarunas, Gaismas darbi un daudz citu mākslas projektu – Liepājas universitātes jauno mediju mākslas studentu, pētnieku un docētāju aktivitātes pavasara semestrī -nav- Citas publikācijas Anna Priedola, Ieva Vīksne 2018
7 Baltijas konteksts -nav- Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2018
8 Bērncentrētas pedagoģiskās pieejas īstenošana bērnu pašrealizācijai pirmsskolā -nav- Promocijas darbs Jana Grava 2018
9 Bilingvālo rusofono pirmsskolas vecuma bērnu latviešu runas specifika : promocijas darba kopsavilkums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Promocijas darbs Ingēra Tomme-Jukēvica 2018
10 Biruta Petre "Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi. Lietvārdi" -nav- Monogrāfija Biruta Petre 2018
11 Blooming in the dark Izglītības zinātņu institūts (IZI) Citas publikācijas Inta Klāsone 2018
12 Cēloņi, kas mūs virzījuši -nav- Citas publikācijas Zanda Gūtmane 2018
13 Cenzūras ietekmes virzieni latviešu grāmatniecības un publicistikas attīstībā līdz Latvijas valsts neatkarības iegūšanai (1918) Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2018
14 Challenges in Promoting the Development of Reading Skills. -nav- Zinātniskais raksts Dagnija Deimante 2018
15 Characteristics of Youth Civic Engagement in Liepaja city. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
16 Comparative analysis of career choices by students in Latvia and the UK Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Veronika Bikse, Una Libkovska, Inese Lūsēna-Ezera, Baiba Rivža 2018
17 COMPUTER-AIDED MECHATRONIC DEVICES: AESTHETIC DESIGN WITH AN EMPHASIS ON GENERALIZED GOLDEN RATIO Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Šarifs Guseinovs, Anita Jansone, Roberts Jūrmalietis, Ilva Magazeina, Uldis Žaimis 2018
18 Daudz labu aktierdarbu. Liepājas teātra 2017./2018. gada sezonas izvērtējums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde 2018
19 Die Darstellung der Beziehungen zwischen den Deutschbalten und den Letten im Roman von Elisabeth Josephi „Ohne Land” -nav- Zinātniskais raksts Juris Andrejs Kastiņš 2018
20 Digital natives and intrapersonal communication Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2018
21 Diversity of public relations education in higher education institutions of Latvia -nav- Zinātniskais raksts Inga Pūre 2018
22 Drama With Export Potential Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Vēsma Lēvalde, Lauma Mellēna-Bartkeviča 2018
23 Džeimsa Džoisa vasaras skola Dublinā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Sigita Ignatjeva 2018
24 Ēdiens mākslā un kultūrā: saimniecisko attiecību estētika -nav- Citas publikācijas Anna Priedola 2018
25 Education and Decline of Cognitive Abilities in Late Adulthood -nav- Zinātniskais raksts Ingūna Griškēviča 2018