Publikācijas: Jana Grava

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Comparative analysis of conceptual guidelines for transition preschool - primary school. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Linda Pavītola, Jana Grava 2022
2 Pre-school Teachers' professional development needs concerning competency-based teaching Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilze Miķelsone, Jana Grava, Vineta Pole 2022
3 The promotion of self-directed learning in Pre-school: Reflection on teachers' professional practice Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Jana Grava, Vineta Pole 2021
4 Mentor’s support at the initial stage of career counsellors’ professional activity. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Nellija Eglīte-Briede, Jana Grava, Lāsma Latsone, Ilze Miķelsone 2019
5 Bērncentrētas pedagoģiskās pieejas īstenošana bērnu pašrealizācijai pirmsskolā -nav- Promocijas darbs Jana Grava 2018
6 Perspectives for Perfecting the Pedagogical Activity of Preschool Teachers for Implementation of A Child-Centered Learning Approach -nav- Zinātniskais raksts Jana Grava, Ilze Miķelsone 2018
7 Diversification of teacher’s activity for holistic development of children in pre-school education practice Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Jana Grava, Ilze Miķelsone, Linda Pavītola 2017