Publikācijas: Dina Bethere

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Assessment Requirements of Disabled Students in Higher Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ingūna Griškēviča, Dace Stieģele, Dina Bethere, I. Kozun, M. Debevec, I. Gialelis, A. Papalambrou, E. Papadopoulos 2022
2 Civic Learning As A Prerequisite For Democratic Values And Civil Society – Case Study Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Linda Pavītola, Inta Kulberga 2022
3 Comparative analysis of conceptual guidelines for transition preschool - primary school. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Linda Pavītola, Jana Grava 2022
4 Iekļaujošā izglītība Izglītības zinātņu institūts (IZI) Citas publikācijas Dina Bethere 2022
5 Izglītības vides demokratizācija pirmsskolā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Vineta Pole, Dina Bethere 2022
6 Pedagogical Supervision For Student Support In Higher Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dace Stieģele, Ilze Miķelsone, Dina Bethere, Ingūna Griškēviča 2022
7 Studentu vajadzību izvērtējums iekļaujošas augstākās izglītības nodrošināšanai Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dace Stieģele, Ingūna Griškēviča, Dina Bethere 2022
8 The Ecosystem Of The Citizenship Education Concept For Building Civic Competence Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Maija Ročāne, Santa Striguna 2022
9 Iekļaujošā izglītība skolotāju asociatīvajā skatījumā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dace Stieģele, Ivita Pelnēna, Elita Špehte, Dina Bethere 2021
10 Kompetenču pieeja un latviešu valodas apguve pirmsskolā: problēmas un risinājumi Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2021
11 Pirmsskolēnu latviešu valodas apguves rezultāti Latvijā: Kurzemē, Rīgā un Latgalē. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) , Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Dina Bethere, Marta Jakušina, Valērija Krasovska, Kārlis Markus, Agrita Tauriņa, Alise Valtere, Tija Zīriņa 2021
12 Teachers' Attitude and its Role in the Implementation of Sustainable Inclusive Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Linda Pavītola, Svetlana Ušča 2021
13 The Impact of Sociolinguistic Environment on the State Language Proficiency of Children from Ethnic Minorities in Preschool Educational Institution. Izglītības zinātņu institūts (IZI) , Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Dina Bethere 2021
14 The importance of teacher’s attitude for multifaceted educational experience transfer to students' personal and professional development. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Linda Pavītola, Lāsma Latsone, Dina Bethere 2021
15 Exploration of Language Skills of Monolingual and Bilingual Pre-school Children -nav- Zinātniskais raksts Dace Markus, Dina Bethere, Svetlana Ušča 2020
16 Opportunities to Learn History and Culturology and to Develop Digital Competence in the Age of Information Technology Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Dina Bethere 2020
17 Pirmsskolas vecuma mazākumtautību bērnu runas ieraksti Latgalē: norise, rezultāti, secinājumi. -nav- Zinātniskais raksts Dace Markus, Dina Bethere, Kārlis Markus, Tija Zīriņa, Alise Valtere, Marta Jakušina 2020
18 Teachers' Attitude and its Role in the Implementation of Sustainable Inclusive Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Linda Pavītola, Svetlana Ušča 2020
19 Interconnections Between Teachers’ Attitude and Inclusive Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Linda Pavītola, Svetlana Ušča 2019
20 Exploring Teachers’ Attitude in the Context of Inclusive Education. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Svetlana Ušča, Helēna Vecenāne 2018
21 The Emerging Teachers’ Competence for Improving Healthy Lifestyle and Factors Impacting It Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Svetlana Ušča, Helēna Vecenāne 2018
22 The Physical Competence of Future Teachers as an Input Towards the Quality of the Pedagogical Activity Concept. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Svetlana Ušča, Helēna Vecenāne 2018
23 Promoting diversity competence development in professional profile of teachers Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Linda Pavītola, Svetlana Ušča 2017
24 SELF-ASSESSMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE FOR TEACHERS' WORK IN INCLUSIVE EDUCATION Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Ilma Neimane, Svetlana Ušča 2017