Publikācijas: Helēna Vecenāne

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Healthy Lifestyles of University Students, According to Demographics, Nationality, and Study Specialty With Special Reference to Sport Studies Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Helēna Vecenāne, Svetlana Ušča, Antonio Cicchella 2022
2 Intervention of Autogenous Training Techniques for Psychological Preparedness of Sports School Students Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Helēna Vecenāne, Žermēna Vazne 2022
3 Perceived stress levels, heart rate variability and autogenic training techniques for 16-17 year-old female volleyball players Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Helēna Vecenāne 2022
4 PERCEIVED STRESS LEVELS, HEART RATE VARIABILITY AND AUTOGENIC TRAINING TECHNIQUES FOR 16–17-YEAR-OLD FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Helēna Vecenāne, Žermēna Vazne, Svetlana Ušča 2022
5 Studentu veselīga dzīvesveida paradumi un uztvertā stresa kopsakarības Covid-19 pandēmijas apstākļos Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Helēna Vecenāne 2022
6 Studentu veselīga dzīvesveida paradumi emocionālai labjūtei Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Helēna Vecenāne 2021
7 Exploring Teachers’ Attitude in the Context of Inclusive Education. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Svetlana Ušča, Helēna Vecenāne 2018
8 The Emerging Teachers’ Competence for Improving Healthy Lifestyle and Factors Impacting It Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Svetlana Ušča, Helēna Vecenāne 2018
9 The Physical Competence of Future Teachers as an Input Towards the Quality of the Pedagogical Activity Concept. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Svetlana Ušča, Helēna Vecenāne 2018
10 CHEMICALLY SAFE ENVIRONMENT AS A GUARANTEE OF SCHOOLCHILDREN'S HEALTH Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Olga Glikasa, Ludmila Karule, Helēna Vecenāne 2017