Nosaukums oriģinālvalodā
Intervention of Autogenous Training Techniques for Psychological Preparedness of Sports School Students
Publikācijas valoda
Angļu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Education. Innovation. Diversity.
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Izglītības zinātņu institūts (IZI)
Zinātnes nozares
Veselības un sporta zinātnes
DOI, ISBN, ISSN
DOI https://doi.org/10.17770/eid2022.1.6806