Publikācijas: Izglītības zinātņu institūts (IZI)

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Galvenās mācību tēmas un to noteikšanas principi darba vietās Latvijā. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Inga Zeide 2019
2 General Didactics in Teacher Training. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2019
3 Ieskats mākslas valodas izpratnes atsevišķos jautājumos Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Inta Klāsone 2019
4 Interconnections Between Teachers’ Attitude and Inclusive Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Linda Pavītola, Svetlana Ušča 2019
5 LIFE-LONG LEARNING SIGNIFICANT FACTOR FOR THE HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Tatjana Koķe, Alīda Samuseviča, Anna Tatarinceva 2019
6 Mentor’s support at the initial stage of career counsellors’ professional activity. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Nellija Eglīte-Briede, Jana Grava, Lāsma Latsone, Ilze Miķelsone 2019
7 Pamatizglītības skolotāja profesionalitāte mācību satura un valodas integrētas apguves nodrošināšanai. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Zenta Anspoka 2019
8 Pedagogical Leadership Aspects of Latvian Vocational Education Institutions’ Leaders. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez, Arturs Medveckis, Tamāra Pīgozne, Aivars Pīgoznis, Svetlana Surikova 2019
9 Sabiedrība un kultūra Izglītības zinātņu institūts (IZI) Rakstu krājums Arturs Medveckis 2019
10 Satisfaction with Environment of Regional Health Care Institution: Patients’ Opinions and Societal Stereotypes. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Arturs Medveckis, Tamāra Pīgozne 2019
11 Self-actualization opportunities for immigrants in the context of diversity Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Lāsma Latsone, Linda Pavītola 2019
12 The risks created by learning overload for grade 1-3 pupils Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Agate Cukura, Pāvels Jurs 2019
13 Vēro, vērtē, rīkojies. Metodiski materiāli pirmsskolai un sākumskolai vērtībās balstītu un drošu uzvedības ieradumu veidošanās veicināšanai Izglītības zinātņu institūts (IZI) Citas publikācijas Agrita Tauriņa 2019
14 Vizuālā māksla skolēnu radošuma un tā potenciāla veicināšanā mūsdienu izglītības sistēmā. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Gunta Krastiņa, Alīda Samuseviča 2019
15 Blooming in the dark Izglītības zinātņu institūts (IZI) Citas publikācijas Inta Klāsone 2018
16 Characteristics of Youth Civic Engagement in Liepaja city. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
17 Exploring Teachers’ Attitude in the Context of Inclusive Education. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Svetlana Ušča, Helēna Vecenāne 2018
18 Iekļaujošās izglītības izaicinājumi un perspektīvas pedagoģiskajā procesā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Lolita Apsēna, Pāvels Jurs 2018
19 LANGUAGE AS A TOOL FOR DEVELOPING OF HUMOUR IN PRESCHOOL CHILDREN Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Irina Strazdiņa 2018
20 Liepājas mākslas notikumi: Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas nodaļas docētāju radošā darbība 2017.gada otrajā pusgadā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Citas publikācijas Inta Klāsone 2018
21 Mākslas aktualitātes cilvēka izglītībā un dzīvē Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2018
22 Pedagogical relationships as an aspect of music teachers` professional competence Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Linda Pavītola 2018
23 Profesionālā pilnveide sociālajā darbā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Monogrāfija Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semjonova, Andra Strautiņa, Irina Strazdiņa 2018
24 rakstu krājums "Sabiedrība un kultūra" Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts 2018
25 Some Aspects of Improving the Professional Competence of Social Work Pactitioners Working with Asylum Seekers. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dace Erkena, Svetlana Lanka 2018