Publikācijas: Izglītības zinātņu institūts (IZI)

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 ACQUISITION OF STUDY COURSES IN THE CONTEXT OF LIFELONG LEARNING Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2022
2 Assessment Requirements of Disabled Students in Higher Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ingūna Griškēviča, Dace Stieģele, Dina Bethere, I. Kozun, M. Debevec, I. Gialelis, A. Papalambrou, E. Papadopoulos 2022
3 Challenges in Pre-school Teachers’ Work in the Facilitating the Learning of the Latvian Language During Covid-19 Restrictions Izglītības zinātņu institūts (IZI) , Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2022
4 Civic Learning As A Prerequisite For Democratic Values And Civil Society – Case Study Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Linda Pavītola, Inta Kulberga 2022
5 Comparative analysis of conceptual guidelines for transition preschool - primary school. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Linda Pavītola, Jana Grava 2022
6 Diagnostikas kritēriju aktualitāte pārejas posmā no pirmsskolas uz sākumskolas 1.klasi Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs 2022
7 Healthy Lifestyles of University Students, According to Demographics, Nationality, and Study Specialty With Special Reference to Sport Studies Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Helēna Vecenāne, Svetlana Ušča, Antonio Cicchella 2022
8 Holistic Development of Self-Directed Learning Skills in Primary School for Class 1 to 3 Students: Case Study Example Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilvita Pelnēna, Arturs Medveckis 2022
9 Iekļaujošā izglītība Izglītības zinātņu institūts (IZI) Citas publikācijas Dina Bethere 2022
10 Ieskats mācību procesa kvalitātes pilnveides stratēģijās Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2022
11 Influence of changes in education requirements on Latvian language acquisition of pre-school age children in Latvia Izglītības zinātņu institūts (IZI) , Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Tija Zīriņa, Kārlis Markus 2022
12 Integration of educational administration ecosystem model components for sustainable development Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2022
13 Intervention of Autogenous Training Techniques for Psychological Preparedness of Sports School Students Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Helēna Vecenāne, Žermēna Vazne 2022
14 Izglītības vērtības autoritārisma perioda Latvijā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Ivita Pelnēna 2022
15 Izglītības vides demokratizācija pirmsskolā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Vineta Pole, Dina Bethere 2022
16 Kompetenču pieejā balstīts pedagogu tālākizglītības piedāvājums augstākās izglītības iestādēs Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2022
17 Latviešu valodas apguve diasporā, izmantojot Classflow izglītības platformu: process un rezultāti Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Zenta Anspoka, Linda Krastiņa 2022
18 Pedagogical aspects of the implementation of assessment strategies. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2022
19 Pedagogical Supervision For Student Support In Higher Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dace Stieģele, Ilze Miķelsone, Dina Bethere, Ingūna Griškēviča 2022
20 Pedagogical Supervision in the Higher Education Study Process Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dace Stieģele, Ilze Miķelsone 2022
21 Perceived stress levels, heart rate variability and autogenic training techniques for 16-17 year-old female volleyball players Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Helēna Vecenāne 2022
22 PERCEIVED STRESS LEVELS, HEART RATE VARIABILITY AND AUTOGENIC TRAINING TECHNIQUES FOR 16–17-YEAR-OLD FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Helēna Vecenāne, Žermēna Vazne, Svetlana Ušča 2022
23 Pre-school Teachers' professional development needs concerning competency-based teaching Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilze Miķelsone, Jana Grava, Vineta Pole 2022
24 Promoting teacher` motivation to teach: the power of values and competences Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Maija Ročāne, Inta Kulberga 2022
25 Sarunas ar diriģentiem: balss ergonomika: projekta interviju materiāli. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Monogrāfija Baiba Trinīte, Ilze Valce, Olga Blauzde, Mirdza Paipare, Dina Sleže, Dina Barute, Madara Ivane, Anete Krūza 2022