Publikācijas: Zenta Anspoka

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Pamatizglītības skolotāja profesionalitāte mācību satura un valodas integrētas apguves nodrošināšanai. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Zenta Anspoka 2019