Publikācijas: Zenta Anspoka

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Latviešu valodas apguve diasporā, izmantojot Classflow izglītības platformu: process un rezultāti Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Zenta Anspoka, Linda Krastiņa 2022
2 Latviešu mācībvalodas un mazākumtautību izglītības iestāžu vidusskolēnu latviešu valodas kompetence: salīdzinošais pētījums Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Zenta Anspoka 2021
3 Latviešu valodas lietpratība un tās pilnveides iespējas vidusskolā. Metodisks līdzeklis skolotājiem, mācību līdzekļu autoriem un vērtētājiem Izglītības zinātņu institūts (IZI) Citas publikācijas Zenta Anspoka, Sanita Martena 2021
4 The research of Latvian Language Competence of Secondary Education Institution Graduates for Career Development. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Zenta Anspoka 2021
5 Youth Values: Analysis Outcomes of Latvia Secondary School Students’ Essays Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Zenta Anspoka 2020
6 Pamatizglītības skolotāja profesionalitāte mācību satura un valodas integrētas apguves nodrošināšanai. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Zenta Anspoka 2019