Nosaukums oriģinālvalodā
Pamatizglītības skolotāja profesionalitāte mācību satura un valodas integrētas apguves nodrošināšanai.
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Proceedings of the International Scientific Conference SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Izglītības zinātņu institūts (IZI)
Zinātnes nozares
Izglītības zinātnes
Autori
Projekts
Latviešu valoda
DOI, ISBN, ISSN
DOI http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol2.3805