Publikācijas: Baiba Trinīte

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Preface -nav- Zinātniskais raksts Baiba Trinīte, Maria Vlassopoulos 2019
2 THE INVESTIGATION OF VOICE HANDICAP INDEX IN TEACHERS WITH AND WITHOUT SELF-RATED VOICE DISORDERS -nav- Zinātniskais raksts Baiba Trinīte 2018
3 Epidemiology of voice disorders in Latvian school teachers -nav- Zinātniskais raksts Baiba Trinīte 2017
4 Latviešu valodas fonēmu izrunas pārbaudes materiāli: lingvistiskais un logopēdiskis aspekts. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Baiba Trinīte 2017
5 The Practical Implementation of the Voice Evaluation Protocol (Practicka implementace hlasoveho hodnoticiho protokolu ve vyšetreni) -nav- Monogrāfija Baiba Trinīte 2017