Nosaukums oriģinālvalodā
Investigating Voice Differences in Teachers with and without Self-reported Voice Disorders, and Healthcare Workers without Self-reported Voice Disorders.
Publikācijas valoda
Angļu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Logopedics Phoniatrics Vocology
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
-nav-
Zinātnes nozares
Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze
Projekts
Skaņu pastiprinošo sistēmu ilgtermiņa ietekme uz skolotāju balss slodzes samazināšanu un verbālo instrukciju izpratnes uzlabošanu skolēniem
DOI, ISBN, ISSN
DOI 10.1080/14015439.2020.1727565