Publikācijas: Ilma Neimane

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 ACQUISITION OF STUDY COURSES IN THE CONTEXT OF LIFELONG LEARNING Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2022
2 Kompetenču pieejā balstīts pedagogu tālākizglītības piedāvājums augstākās izglītības iestādēs Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2022
3 Kompetences jēdziena izpratne pedagogu tālākizglītībā un mūžizglītībā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2021
4 Migrācijas krīzes izaicinājumi mūžizglītības kontekstā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Ilma Neimane 2021
5 Use of the concept of competence in adult education in Latvia Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2021
6 THE IMPACT OF THE MIGRATION CRISIS AND POSSIBLE SOLUTIONS IN THE CONTEXT OF LIFELONG LEARNING Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane, Pāvels Jurs 2020
7 Vispārīgā didaktika skolotāju sagatavošanas programmās Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2020
8 General Didactics in Teacher Training. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2019
9 THE BASIC PRICIPLES OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS EDULEARN18 Proceedings Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2018
10 SELF-ASSESSMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE FOR TEACHERS' WORK IN INCLUSIVE EDUCATION Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Ilma Neimane, Svetlana Ušča 2017
11 Standarts and the reality in lifelong learning Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2017