Publikācijas: Alīda Samuseviča

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 LIFE-LONG LEARNING SIGNIFICANT FACTOR FOR THE HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Tatjana Koķe, Alīda Samuseviča, Anna Tatarinceva 2019
2 Vizuālā māksla skolēnu radošuma un tā potenciāla veicināšanā mūsdienu izglītības sistēmā. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Gunta Krastiņa, Alīda Samuseviča 2019
3 Characteristics of Youth Civic Engagement in Liepaja city. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
4 Profesionālā pilnveide sociālajā darbā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Monogrāfija Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semjonova, Andra Strautiņa, Irina Strazdiņa 2018
5 The perspective of tolerance in the context of youth civic attitude Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
6 Uz produktīvu mācīšanos orientētas vērtības debašu procesā. Sabiedrība. Integrācija. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Alīda Samuseviča 2018
7 A productive learning model in the debating process Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
8 Bērnu audzināšanas grūtību tendences ģimenē un pirmsskolā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane 2017
9 Formation of teachers’ pedagogical competence in the process of self –education at the university Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Alīda Samuseviča, Santa Striguna 2017
10 Liepājas 9. – 12. klašu skolēnu pilsoniskā attieksme. Pētījuma rezultāti. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Citas publikācijas Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2017
11 Student’s Gains of Debating in the productive learning Process Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
12 The Characteristics of socially Responsible Learning in the modern Context Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
13 The perspective of responsibility formation: challenges and opportunities Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Anita Līdaka, Alīda Samuseviča 2017
14 The Sustainable Pedagogical Approach in Resolution of Problems of Pre-school Education Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane 2017