Nosaukums oriģinālvalodā
Pirmsskolēnu latviešu valodas apguves rezultāti Latvijā: Kurzemē, Rīgā un Latgalē.
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Latviešu valodas apguve. 1, 7-29 lpp.
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
Projekts
Valsts pētījumu programma “Latviešu valoda”
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi.org/10.37384/LVA.2021.001, ISBN 978-9934-608-09-4