Publikācijas: Promocijas darbs

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Aktieru pašrealizācija kā pedagoģisks nosacījums teātra darbības kvalitātes pilnveidošanā -nav- Promocijas darbs Gatis Strads 2019
2 Dvīņu (7-10 gadi) individualitātes audzināšana / pašaudzināšana ģimenē -nav- Promocijas darbs Anita Dumbrauska 2019
3 Latviešu valoda kā svešvaloda: Lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās -nav- Promocijas darbs Inga Laizāne 2019
4 Skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšana debašu procesā -nav- Promocijas darbs Maija Ročāne 2019
5 Bērncentrētas pedagoģiskās pieejas īstenošana bērnu pašrealizācijai pirmsskolā -nav- Promocijas darbs Jana Grava 2018
6 Bilingvālo rusofono pirmsskolas vecuma bērnu latviešu runas specifika : promocijas darba kopsavilkums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Promocijas darbs Ingēra Tomme-Jukēvica 2018
7 Fonoloģiskais ikoniskums ekspresīvajos un operatīvajos tekstos sastatāmajā skatījumā -nav- Promocijas darbs Tatjana Smirnova 2018
8 Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Promocijas darbs Ieva Ančevska 2018