Publikācijas: Inga Laizāne

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Latviešu valoda kā svešvaloda: Lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās -nav- Promocijas darbs Inga Laizāne 2019