Publikācijas: Linda Lauze

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Dzīvā valoda. Autentiski mutvārdu teksti -nav- Citas publikācijas Ilze Auziņa, Linda Lauze 2019
2 Latviešu valodas apguve Čehijā : intervija ar Kristīni Anti – latviešu valodas docētāju Kārļa Universitātē Prāgā un Masarika Universitātē Brno Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2019
3 Lingvistiskā attieksme pret svešinieku uzrunas lietojumā. -nav- Zinātniskais raksts Linda Lauze 2019
4 Pakārtojuma vārdu ka un kad lietojums mutvārdu tekstā. -nav- Zinātniskais raksts Linda Lauze 2019
5 Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Žurnāls Linda Lauze 2019
6 Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2018
7 Latviešu valodas apguve Varšavā : intervija ar Varšavas Universitātes Polonistikas fakultātes latviešu valodas lektorēm Lieni Gūtmani un Martu Gžibovsku Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
8 Starpniekvalodas un tulkošanas izmantojums latviešu valodas kā svešvalodas apguves procesā. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
9 Tu un jūs Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Linda Lauze 2018
10 Use of Intermediary Language and Translating in Acquiring Latvian as a Foreign Language Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
11 Atvainošanās frāzes mutvārdu saziņā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2017
12 The Language Situation in Latvia: 2010-2015. A sociolinguistic study. (Valodas situācija Latvijā: 2010–2015. Sociolingvistisks pētījums.).Scientific Editor: L. Lauze Editor-in-Chief: G. Kļava Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Ina Druviete, Valts Ernštreits, Kerrtu Kibbermann, Gunta Kļava, Evija Kļave, Indra Lapinska, Linda Lauze, Dite Liepa, Solvita Pošeiko, Inese Šūpule 2017
13 Translation and Dictionaries in Foreign Language Acquisition: the Case of the Latvian Language Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2017
14 Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 21 (1/2) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze, Gunta Smiltniece 2017
15 Vārdu secība mutvārdu izteikumos ar apzīmētāju un pielikumu Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2017