Publikācijas: Linda Lauze

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Latviešu valodas gramatikas izdevums angļu valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Linda Lauze 2022
2 Studentu lingvistiskā attieksme pret kļūdām svešvalodu apguvē un lietojumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2022
3 Valodas līdzekļu izvēle mirušo personu identificēšanai Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2022
4 Vārdi pār lūpām Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Linda Lauze 2022
5 Gramatikas mācību satura variācijas pamatizglītības posmā: latviešu valodas standartu analīze (1992–2018). Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2021
6 Lingvistiskās attieksmes izpausmes uzrunas lietojumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2021
7 2. personas vietniekvārdu lietojums interneta ierakstos un komentāros Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2020
8 The system of pronominal address in Latvian: sociolinguistic aspect Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2020
9 Valodas kļūdas svešvalodu apguves procesā: studentu pieredzes atspoguļojums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2020
10 Dzīvā valoda. Autentiski mutvārdu teksti -nav- Citas publikācijas Ilze Auziņa, Linda Lauze 2019
11 Latviešu valodas apguve Čehijā : intervija ar Kristīni Anti – latviešu valodas docētāju Kārļa Universitātē Prāgā un Masarika Universitātē Brno Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2019
12 Lingvistiskā attieksme pret svešinieku uzrunas lietojumā. -nav- Zinātniskais raksts Linda Lauze 2019
13 Pakārtojuma vārdu ka un kad lietojums mutvārdu tekstā. -nav- Zinātniskais raksts Linda Lauze 2019
14 Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Žurnāls Linda Lauze 2019
15 Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2018
16 Latviešu valodas apguve Varšavā : intervija ar Varšavas Universitātes Polonistikas fakultātes latviešu valodas lektorēm Lieni Gūtmani un Martu Gžibovsku Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
17 Starpniekvalodas un tulkošanas izmantojums latviešu valodas kā svešvalodas apguves procesā. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
18 Tu un jūs Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Linda Lauze 2018
19 Use of Intermediary Language and Translating in Acquiring Latvian as a Foreign Language Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
20 Atvainošanās frāzes mutvārdu saziņā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2017
21 The Language Situation in Latvia: 2010-2015. A sociolinguistic study. (Valodas situācija Latvijā: 2010–2015. Sociolingvistisks pētījums.).Scientific Editor: L. Lauze Editor-in-Chief: G. Kļava Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Ina Druviete, Valts Ernštreits, Kerrtu Kibbermann, Gunta Kļava, Evija Kļave, Indra Lapinska, Linda Lauze, Dite Liepa, Solvita Pošeiko, Inese Šūpule 2017
22 Translation and Dictionaries in Foreign Language Acquisition: the Case of the Latvian Language Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2017
23 Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 21 (1/2) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze, Gunta Smiltniece 2017
24 Vārdu secība mutvārdu izteikumos ar apzīmētāju un pielikumu Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2017