Nosaukums oriģinālvalodā
Pakārtojuma vārdu ka un kad lietojums mutvārdu tekstā.
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Valoda: nozīme un forma 10. Latvijas gramatiskā doma gadsimta gaitā = Language: Meaning and Form 10. A century of Latvian grammatical thought: LU Humanitāro zinātņu fakultātes rakstu krājums.
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
-nav-
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
Autori
DOI, ISBN, ISSN
DOI https://doi.org/10.22364/vnf.10.10, ISBN 978-9934-18-493-2, ISSN 2255-925