Publikācijas: Sandra Veinberga

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Skaudība. Kā to pamanīt citos un uzvarēt sevī - Monogrāfija Sandra Veinberga 2021
2 Some Notes on the Use of Mikhail Bakhtin’s Dialogism (Heteroglossia) as a Method in Media Text Analysis Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2020
3 Komunikācija. Teorija un prakse Vadībzinātņu institūts (VZI) Monogrāfija Sandra Veinberga 2019
4 Mikhail Bakhtins dialogism in media communication Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2019
5 The Attitide of Digital Natives Towards Intrapersonal Communication Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2019
6 The skills and emotional intelligence of Twitter communications through the lens of cultural anthropology Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2019
7 Cenzūras ietekmes virzieni latviešu grāmatniecības un publicistikas attīstībā līdz Latvijas valsts neatkarības iegūšanai (1918) Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2018
8 Digital natives and intrapersonal communication Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2018
9 Unfamiliar concepts as an obstacle for critical thinking in public discussions regarding women’s rights issues in Latvia. Reflective thinking in the ‘fake news’ era. Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2018
10 Īss ieskats rokrakstu avīzēs kā Latvijas agrīnās periodikas aizmetņos 17. gadsimtā. Brief insight into handwritten newspapers as the onset of the early periodicals in Latvia in the 17th century Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2017
11 The consequences of colonialism in Latvia during a mass migration period in Europe (2015/2016) Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sandra Veinberga 2017