Publikācijas: Juris Andrejs Kastiņš

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Die lustige Expertise von Literatur- und Sprachwissenschaft Hans Magnus Enzensbergers Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Juris Andrejs Kastiņš 2020
2 Die Romane von Elisabeth Josephi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Juris Andrejs Kastiņš 2020
3 Gintera Grasa pēdējā atzīšanās Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Juris Andrejs Kastiņš 2020
4 Sprache und Bild im letzten Buch von Günter Grass Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Juris Andrejs Kastiņš 2020
5 Veidenbauma dzejas intertekstualitāte Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Juris Andrejs Kastiņš 2020
6 Die Darstellung der Beziehungen zwischen den Deutschbalten und den Letten im Roman von Elisabeth Josephi „Ohne Land” -nav- Zinātniskais raksts Juris Andrejs Kastiņš 2018
7 Die autobiographische Trilogie von Günter Grass aus narrativer Sicht -nav- Zinātniskais raksts Juris Andrejs Kastiņš 2017
8 Faktuālais un fikcionālais Hansa Magnusa Encensbergera jaunākajā romānā „Vienmēr šī nauda” (Immer das Geld). -nav- Zinātniskais raksts Juris Andrejs Kastiņš 2017