Publikācijas: Juris Andrejs Kastiņš

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Die Darstellung der Beziehungen zwischen den Deutschbalten und den Letten im Roman von Elisabeth Josephi „Ohne Land” -nav- Zinātniskais raksts Juris Andrejs Kastiņš 2018
2 Die autobiographische Trilogie von Günter Grass aus narrativer Sicht -nav- Zinātniskais raksts Juris Andrejs Kastiņš 2017
3 Faktuālais un fikcionālais Hansa Magnusa Encensbergera jaunākajā romānā „Vienmēr šī nauda” (Immer das Geld). -nav- Zinātniskais raksts Juris Andrejs Kastiņš 2017