Nosaukums oriģinālvalodā
Comparative analysis of career choices by students in Latvia and the UK
Publikācijas valoda
Angļu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
4th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’18); Universitat Polit`ecnica de Val`encia, Valencia, pp. 1349 – 1357
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Latvijas Zinātņu akadēmija, Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Vadībzinātņu institūts (VZI)
Zinātnes nozares
Ekonomika un uzņēmējdarbība
Projekts
Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)
DOI, ISBN, ISSN
DOI dx.doi.org/10.4995/HEAD18.2018.8560, ISBN 788490486900, ISSN 26035871