Publikācijas: Edgars Lāma

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 “Iezied debesīs Rožu laukums…” [O. Gūtmanim – 95] Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāma 2022
2 Mūzu kalnā kāpēji Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāma 2022
3 Tematiskās un saturiskās tendences latviešu dzejnieku debijas krājumos 20. gadsimta 60. gados Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāma 2022
4 Draugos ar zinātni: zinātniskie aspekti Jāņa Veseļa daiļradē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāma 2021
5 Edvarts Virza un Jānis Akuraters: dubultportrets Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāma 2021
6 Ērika Kūļa prozas pasaulē ciemojoties Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāma 2021
7 Kurzemes iekopšana: Olafa Gūtmaņa dzīves un mākslas ceļos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Edgars Lāma 2021
8 Literatūras un kultūras pētniecības ceļos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāma 2021
9 „Smalkās kaites” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāma 2020
10 Andreja Papārdes dzeja 20. gadsimta sākuma laikmeta un latviešu dzejas kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāma 2020
11 Eriks Ādamsons Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāma 2020
12 Olafs Gūtmanis Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Citas publikācijas Edgars Lāma 2020
13 Raiņa un Friča Bārdas neklātienes dialogi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāma 2020
14 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017