Publikācijas: Benita Laumane

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Jūrmalciema mājvārdi Piemares kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Benita Laumane 2019
2 Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Benita Laumane 2019
3 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Monogrāfija Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017
4 Bārtas mājvārdi Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Benita Laumane 2017
5 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017
6 Piemares tematika Johana (Jāņa) Langija vārdnīcā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Benita Laumane 2017