Publikācijas: Svetlana Lanka

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Profesionālā pilnveide sociālajā darbā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Monogrāfija Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semjonova, Andra Strautiņa, Irina Strazdiņa 2018
2 Some Aspects of Improving the Professional Competence of Social Work Pactitioners Working with Asylum Seekers. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dace Erkena, Svetlana Lanka 2018
3 Aspects of Social Work Professional Ethics in The Context of Interagency Collaboration in Latvia Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Svetlana Lanka, Lāsma Latsone, Vinita Vītola 2017
4 Social impact measurement: an innovative tool for fostering the positive social change created by social entreprises Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Andra Jurgelāne, Svetlana Lanka 2017
5 SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CRISIS INTERVENTION IN SOCIAL WORK PRACTICE Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Svetlana Lanka, Irina Strazdiņa 2017
6 Upbringing Problems in Society Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Svetlana Lanka, Anita Līdaka 2017