Nosaukums oriģinālvalodā
SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CRISIS INTERVENTION IN SOCIAL WORK PRACTICE
Publikācijas valoda
Angļu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
11th International Technology, Education and Development
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Izglītības zinātņu institūts (IZI)
Zinātnes nozares
Psiholoģija, Socioloģija un sociālais darbs
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi:10.21125/inted.2017, ISBN 9788461784912, ISSN 23401079