Publikācijas: Irina Strazdiņa

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Pirmsskolas vecuma bērnu humora izjūtas attīstīšanas iespējas valodas apguves procesā ģimenē -nav- Zinātniskais raksts Irina Strazdiņa 2019
2 LANGUAGE AS A TOOL FOR DEVELOPING OF HUMOUR IN PRESCHOOL CHILDREN Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Irina Strazdiņa 2018
3 Profesionālā pilnveide sociālajā darbā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Monogrāfija Ilze Durņeva, Pāvels Jurs, Svetlana Lanka, Anita Līdaka, Uldis Novickis, Alīda Samuseviča, Māra Semjonova, Andra Strautiņa, Irina Strazdiņa 2018
4 PROMOTION OPPORTUNITIES OF STUDENTS’ COMPETITIVENESS DURING STUDY PROCESS Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Anita Līdaka, Irina Strazdiņa 2017
5 SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CRISIS INTERVENTION IN SOCIAL WORK PRACTICE Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Svetlana Lanka, Irina Strazdiņa 2017
6 The Pedagogical and Psychological Aspects of the Parent Education Content in the Context of the Upbringing Of Children Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Anita Līdaka, Irina Strazdiņa, Gundega Tomele 2017