Nosaukums oriģinālvalodā
Analysis of the Demand for Distance Education at Eastern and Central European Higher Education Institutions
Publikācijas valoda
Angļu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Journal of Teacher Education for Sustainability
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Vadībzinātņu institūts (VZI)
Zinātnes nozares
Izglītības zinātnes
Projekts
Valsts pētījumu programma EKOSOC_LV 5.2.3., “Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā
DOI, ISBN, ISSN
DOI 10.1515/jtes-2017-0007, ISSN 16915534
Publikācijas saturs
-nav-