Nosaukums oriģinālvalodā
Valoda Artura Heniņa vēsturiskajos romānos: teksta arhaizācija un stilizācija
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Vārds un tā pētīšanas aspekti. 26, 48.–57. lpp.
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
DOI, ISBN, ISSN
DOI https://doi.org/10.37384/VTPA.2022.26.048, ISSN 1407-4737