Nosaukums oriģinālvalodā
Izaicinājumu un meklējumu laiks iespēju izteikšanā, satura un formas atklāsmē. Priekšvārds
Publikācijas valoda
Latviešu
Nosaukums angļu valodā
Time of Challenges and Search in Expressing Opportunities, Revealing Content and Form. Foreword
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Liepājas Universitātes rakstu krājums "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" Nr. 27. 8-12 lpp.
Publikācijas veids
Citas publikācijas
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
Autori
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi.org/10.37384/APLKP.2022.27.001, ISSN 2500-9508