Nosaukums oriģinālvalodā
Latviešu valodas elektroniskā rokasgrāmata - didaktikas un tehnoloģiju korelācija
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Liepājas Universitāte. XVII/XVIII, 363-378 lpp.
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
DOI, ISBN, ISSN
DOI 10.37384/VA.2022.17.18.363, ISSN 2661-5584