Nosaukums oriģinālvalodā
Norāde par vārda terminoloģisko funkcionalitāti latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, Nr. 22 (1/2); Liepājas Universitāte
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
Autori
DOI, ISBN, ISSN
Publikācijas saturs
-nav-