Nosaukums oriģinālvalodā
Galvenie problēmjautājumi projekta pētījuma "Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca" īstenošanās sākumposmā
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Liepājas Universitātes rakstu krājums "Vārds un tā pētīšanas aspekti" nr. 26. 225-235 lpp.
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Izglītības zinātnes, Valodniecība un literatūrzinātne
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi.org/10.37384/VTPA.2022.26.001, ISSN 2661-5819