Nosaukums oriģinālvalodā
Latviešu valodniecības un literatūrzinātnes terminoloģijas saskares punkti.
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
XIII Starptautiskais baltistu kongress “Baltu valodas laikā un telpā”. Referātu tēzes. Sast. Kristīne Mežapuķe. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2021, 94. lpp.
Publikācijas veids
Citas publikācijas
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
Autori
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi.org/10.22364/sbk.13.bvlt.tk