Publikācijas: Elīna Peina

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Expectations of the Latvian Dictionary Users on the Ideal Terminological Dictionary Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Elīna Peina, Anita Helviga 2022
2 Some Aspects of the Development of Contemporary Latvian Terminography: Challenges, Solutions, Opportunities Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Elīna Peina, Anita Helviga 2021
3 Mūsdienu latviešu terminu vārdnīcas: izdevēju pieredze -nav- Zinātniskais raksts Elīna Peina 2020