Nosaukums oriģinālvalodā
Literatūrzinātnes termina "ziņģe" evolūcija kopš Gotharda Frīdriha Stendera laikiem
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā. Kolektīvā monogrāfija. Atb. red. Māra Grudule.LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
Autori
DOI, ISBN, ISSN
Publikācijas saturs
-nav-