Nosaukums oriģinālvalodā
Zinātnes valoda: stils, teksts, konteksts
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Ventspils Augstskola, Liepājas Universitāte. Rīga: Zinātne. 288 lpp.
Publikācijas veids
Monogrāfija
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte, Ventspils Augstskola
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
Projekts
Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 978-9934-599-11-8