Nosaukums oriģinālvalodā
Ethnoculture of The Baltic Nation in Turkestan (1867–1917)
Publikācijas valoda
Angļu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi.org/10.37547/tajiir/Volume02Issue10-08