Nosaukums oriģinālvalodā
Lingvistiskās īpatnības Būtiņģes un Sventājas teicējas XX gadsimta 60. gadu vēstulēs
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Vārds un tā pētīšanas aspekti
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 1407–4737