Publikācijas: Zinātniskais raksts

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Lingvistiskās attieksmes izpausmes uzrunas lietojumā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Lauze 2021
2 Lorentzian Geometry and Variability Reduction in Airplane Boarding: Slow Passengers First Outperforms Random Boarding Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Sveinung Erland, Jevgenijs Kaupužs, Albert Steiner, Eitan Bachmat 2021
3 Mateos Blanco, Belén. El microrrelato como herramienta didáctica en la enseñanza de ELE. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Agata Babina 2021
4 Matīss Vītiņš (1795-1861) Ezerē un Purmsātos - skolotājs, rakstnieks un pirmais latviešu žurnālists Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2021
5 Migrācijas krīzes izaicinājumi mūžizglītības kontekstā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Ilma Neimane 2021
6 Modes preču tirdzniecība tiešsaistē Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sarmīte Jēgere 2021
7 Multi-layered higher education e-learning framework Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Radka Nacheva, Anita Jansone 2021
8 Multidimensional characteristics of teacher’s professional competence – challenge and perspectives during education transformation process Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Inta Kulberga 2021
9 Mūsdienu komunikācijas paradumu maiņa starp skolēniem un skolotājiem dažādās paaudzēs Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ingūna Griškēviča 2021
10 Novada vēstures pētniecība: dažu piemēru analīze - Zinātniskais raksts Ārija Kolosova 2021
11 Oļģerta Krodera radošā rokraksta izpausmes publicistikā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2021
12 On one scientifically based sowing management for getting pareto-optimal crops harvest Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Sharif E. Guseynov, Ruslans Aleksejevs, Sergey Matyukhin, Jekaterina Aleksejeva, Galina Semenova 2021
13 On the issue of planning sowing agricultural crops with the minimum risk under the presence of various agroclimatic conditions Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Sharif E. Guseynov, Sergey Matyukhin, Misir J. Mardanov, Jekaterina Aleksejeva, Olga Sidorenko 2021
14 Pateicības izpausmes folklorā psiholoģiskā kontekstā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2021
15 Pedagogical challenges in Distance Learning during COVID-19 conditions – Experience of Latvia Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Inta Kulberga 2021
16 Pedagoģiskās mijiedarbības transformācija mācību procesā pandēmijas laikā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
17 Personība un laikmets Piemares zīmē Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2021
18 Personvārdi Nīcas pagasta Verbeļu kapu piemiņas zīmju uzrakstos Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Karīna Krieviņa 2021
19 Pilsēta Jāņa Hvoinska dzejā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2021
20 Pirmais teikums: zinātniskā raksta pieteikums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece 2021
21 Pirmsskolēnu latviešu valodas apguves rezultāti Latvijā: Kurzemē, Rīgā un Latgalē. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) , Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Dina Bethere, Marta Jakušina, Valērija Krasovska, Kārlis Markus, Agrita Tauriņa, Alise Valtere, Tija Zīriņa 2021
22 Possibility of Determining Argumentation in Social Science Articles: The Case of Latvian. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Lele-Rozentāle, Diāna Laiveniece, Agnese Dubova, Baiba Egle 2021
23 Potenciālais un pieejamais balss augstuma diapazons 6-12 gadus vecām meitenēm [The potential and working vocal range of girls aged 6 to 12] - Zinātniskais raksts Madara Ivane, Baiba Trinīte 2021
24 Production of seaweed derived bioplastics Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Uldis Žaimis, Sintija Ozoliņa, Roberts Jūrmalietis 2021
25 Rakstīts izloksnē: Lejaskurzemes izlokšņu teksti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola 2021