Publikācijas: Zinātniskais raksts

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Dzimtās un otrās latviešu valodas prasme pirmsskolas vecumā: vārdu krājums Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Valentina Kaļiņina 2021
2 E-learning Tools for the Flipped Learning in Elementary School Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Kristīne Bārdule 2021
3 E-material formatting application prototype 2.0 Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Anita Jansone, Kristīne Mackare, Raivo Mackars 2021
4 Edvarts Virza un Jānis Akuraters: dubultportrets Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Edgars Lāma 2021
5 Enhancement of educators’ digital competences in the acquisition programming fundamentals in programming environment scratch Izglītības zinātņu institūts (IZI) , Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Arturs Medveckis, Tamāra Pīgozne, Dzintars Tomsons 2021
6 Factors affecting willingness to fight for a country in the Latvian and Russian-speaking communities in Latvia - Zinātniskais raksts Ieva Bērziņa, Uldis Zupa 2021
7 Funktionen des Erzählers im letzten Roman von Christa Wolf “Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud” Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Juris Kastiņš 2021
8 Grain Production: Trends, Models And Opportunities In the Regional Context Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Olga Sidorenko, Sergey Matyukhin, Svetlana Grishina, Jekaterina Aleksejeva, Sharif E. Guseynov 2021
9 Gramatikas mācību satura variācijas pamatizglītības posmā: latviešu valodas standartu analīze (1992–2018). Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2021
10 Harijs Skuja. Dzīve un darbi. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2021
11 Historical Background of Artistic Education in Latvia Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Inta Klāsone 2021
12 Iekļaujošā izglītība skolotāju asociatīvajā skatījumā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dace Stieģele, Ivita Pelnēna, Elita Špehte, Dina Bethere 2021
13 Improvement of gambling addiction prevention measures in the field of public health promotion. Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Madara Lapsa, Svetlana Lanka 2021
14 Involvement of employees in operational planning of manufacturing enterprises: Latvia experience Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Diāna Līduma, Inese Lūsēna - Ezera 2021
15 Izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālā sagatavotība mobinga gadījumu risināšanā Vadībzinātņu institūts (VZI) Zinātniskais raksts Sarmīte Jēgere 2021
16 Jaunvārdu pētniecības problemātika mūsdienu leksikoloģijā un leksikogrāfijā: Latvijas un Lietuvas pieredze Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Elza Ozola, Anita Helviga 2021
17 Knowledge Management in Artificial Intelligence based automated E-material formatting tool Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Kristīne Mackare, Anita Jansone 2021
18 Kompetences jēdziena izpratne pedagogu tālākizglītībā un mūžizglītībā Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ilma Neimane 2021
19 Kompetenču pieeja un latviešu valodas apguve pirmsskolā: problēmas un risinājumi Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Dina Bethere, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2021
20 Kriminālelementi A. Niedras prozā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Linda Zulmane 2021
21 Kurzeme Andras Manfeldes grāmatās bērniem Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Sandra Okuņeva 2021
22 Kurzemes kultūras enciklopēdiskā vārdnīca: koncepcija, īstenošana, digitalizēšana Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma, Sigita Ignatjeva, Sandra Okuņeva 2021
23 Latviešu mācībvalodas un mazākumtautību izglītības iestāžu vidusskolēnu latviešu valodas kompetence: salīdzinošais pētījums Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Zenta Anspoka 2021
24 Latviešu zinātnes valodas pētniecības virzieni 21. gadsimtā: literatūras apskats Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Agnese Dubova 2021
25 Learning of Latvian Language in Pre-Schools in Linguistically Heterogeneous Situations Izglītības zinātņu institūts (IZI) , Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dace Markus, Agrita Tauriņa, Tija Zīriņa 2021